Chăm sóc khách hàng > Liên hệ
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng những cách thức sau
Người tìm việc
Nếu bạn đang có mong muốn tìm việc, xin gửi hồ sơ xin việc theo email bên dưới.
Email nhận hồ sơ xin việc:
hr@fastjob.work
Nếu trong quá trình tìm việc, có bất cứ vấn đề gì phát sinh cần giải quyết hoặc cần tư vấn, xin gửi phản hồi theo email bên dưới.
Email chăm sóc người dùng:
service@fastjob.work
Doanh nghiệp
Nếu bạn là doanh nghiệp công ty, trong quá trình sử dụng có bất cứ vấn đề gì cần tư vấn, xin gửi phản hồi theo email bên dưới.
Email chăm sóc doanh nghiệp công ty:
corporateservice@fastjob.work
Các đối tác công ty muốn đề nghị hợp tác kinh doanh, hoan nghênh quý khách gửi phản hồi theo email bên dưới.
Email đề nghị hợp tác:
business@fastjob.work