Công ty > Về Fast Job
Chúng tôi đặt bảo mật thông tin cá nhân của bạn lên hàng đầu. Hiểu được điều này FastJob.work luôn tôn trọng thông tin cá nhân của mỗi khách hàng. Nếu bạn vẫn chưa nắm rõ chính sách quyền riêng tư của chống tôi, xin liên hệ đội chăm sóc khách hàng theo email sau.
service@fastjob.work
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ những người truy cập fastjob.work bao gồm những thông tin gì/khi nào?
Khi chúng ta đăng ký tài khoản để đăng nhập vào trang web, chúng tôi sẽ thu thập họ tên, số điện thoại, thông tin cơ bản về công việc cần ứng tuyển, và email của bạn? Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo các cách sau: Để giới thiệu công việc, theo dõi tin tức tuyển dụng, gửi email thông báo hoặc nhắc nhở tiến trình trong quá trình tìm việc hoặc tuyển dụng.
Chúng tôi có sử dụng cookie không?
Cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của người dùng có chứa thông tin về người dùng. Chúng tôi sử dụng cả cookie phiên chạy và cookie cố định. Cookie nâng cao hiệu quả trải nghiệm trên trang web của chúng tôi bằng cách phân tích các khu vực và sản phẩm phổ biến, cho phép chúng tôi theo dõi và xác định lợi ích của người dùng nói chung. Cookie không gây ra bất cứ thiệt hại nào cho hệ thống máy tính hoặc thông tin dữ liệu của bạn, và chỉ các trang web chuyển cookie cụ thể cho bạn mới có thể đọc, sửa đổi hoặc xóa các cookie đó. Nếu bạn không muốn thu thập thông tin thông qua việc sử dụng cookie, có một số bước đơn giản trong hầu hết các trình duyệt cho phép bạn xóa cookie hiện có, tự động từ chối cookie hoặc chọn từ chối hoặc chấp nhận chuyển cookie cụ thể sang máy tính của bạn.
Tiết lộ qua bên thứ ba
Chúng tôi sẽ không bán, trao đổi hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các bộ phận bên ngoài trừ khi chúng tôi thông báo trước cho bạn. Điều này không bao gồm các đối tác lưu trữ trang web và các bên khác hỗ trợ chúng tôi điều hành trang web, tiến hành kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn, miễn là các bên đồng ý bảo mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc tuân thủ luật pháp, thực thi chính sách trang web của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc bảo mật của chúng tôi hoặc của người khác là phù hợp. Ngoài ra, chúng tôi không bao gồm hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, thông tin khách truy cập không được xem là thông tin cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc cho các mục đích khác.
Theo dõi tin tức tuyển dụng
Thông tin sẽ được gửi thường xuyên, bao gồm những thông tin mới nhất về vị trí tuyển dụng, vị trí mới được thêm gần đây và thông tin tiến độ trong quá trình tuyển dụng / tìm kiếm việc làm. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn luôn có thể hủy đăng ký bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
An toàn
Fastjob.work thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin người dùng. Khi đăng ký tài khoản, chúng tôi yêu cầu người dùng nhập thông tin nhạy cảm (như địa chỉ email và / hoặc số điện thoại liên hệ), thông tin đó sẽ được mã hóa và bảo vệ bởi phần mềm mã hóa Lớp cổng bảo mật (SSL). SSL mã hóa thông tin của riêng bạn, vì vậy chỉ chúng tôi mới có thể giải mã nó. Tuy nhiên, hệ thống bảo mật không hoàn toàn đáng tin cậy, bao gồm cả hệ thống mã hóa. Mặc dù chúng tôi làm hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó. Chúng tôi yêu cầu tất cả khách hàng thực hiện các bước để bảo vệ thông tin trong tài khoản trực tuyến của họ, bao gồm các bước sau: Cài đặt các bản cập nhật bảo mật và phần mềm chống vi-rút mới nhất trên máy tính của họ để giúp ngăn chặn phần mềm độc hại và vi-rút. Đặt lại mật khẩu tài khoản email của bạn thường xuyên. Sử dụng mật khẩu phức tạp (ít nhất 6 chữ cái và số). Đừng sử dụng cùng một mật khẩu trên nhiều trang web. Không chia sẻ mật khẩu của bạn với người khác. Nếu bạn nhận được một email tương tự như chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng không trả lời. Bởi vì chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin khác qua email
Thay đổi chính sách
Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này và bất kỳ chính sách hoặc quy trình nào của chúng tôi về việc xử lý thông tin được thu thập thông qua trang web mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi đối với chính sách quyền riêng tư của chúng tôi sẽ có hiệu lực trên Internet khi chính sách sửa đổi được đăng qua trang. Việc bạn sử dụng trang web sau những thay đổi đó đồng nghĩa với việc chấp nhận chính sách sửa đổi có hiệu lực tại thời điểm đó.
* Trang này được cập nhật lần cuối vào ngày 28 tháng 3 năm 2020